Licitacions: obres

Objecte del contracte Adjudicatari
URBAN - Obres de la plaça Central de Can Xarau PORT NARBONNE, SL
URBAN - Projecte executiu d'una caldera alimentada amb estella forestal i d'una xarxa de calor per alimentar diversos equipaments a la zona esportiva de Can Xarau ENERGRUP BIO-RENOVABLES, SL
URBAN - Urbanització del C. Riu Sec, entre el c. La Sínia i el pont del c. Remei CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, SAU
URBAN - Reforma interior i actuació en l'entorn del Casal de Joves Altimira VORACYS, SL
URBAN - Reaprofitament d'aigües freàtiques del pou situat al c. Camèlies R.S. AGROTÈCNICA DEL SEGRIÀ, SL
URBAN - Urbanització del passeig de les Acàcies a Cerdanyola del Vallès COPCISA, SA
URBAN- Conjunció dels projectes: Nou mur de contenció del pati del CEIP la Sínia i Urbanització de part del passeig del Riu Sec COPCISA, SA
URBAN- Obres per a l'adequació al públic de l'espai ocupat per l'antic camp de futbol de Santa Anna RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL
Urban - Projecte executiu Àrea Poliesportiva Riu Sec CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
URBAN - Reforma i rehabilitació de l'edifici ALTIS per a biblioteca COPISA, CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
URBAN - Pont de connexió entre carrer Remei i Adam i Eva sobre el Riu Sec CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
Construcció d'un CEIP al c. Riu Sec UTE: MAHECO, SA i CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
URBAN-Urbanització de la Pl. del Riu Sec i execució d'una passarel·la sobre el tren COPCISA, SA
URBAN - Confinament de sols contaminat a l'àrea del Talús del C. Cardoner ROMERO GAMERO, SAU
Conservació i manteniment de la coberta del mercat municipal Les Fontetes MAHECO, SA
Licitacions: subministraments

Objecte del contracte Adjudicatari
Armilles antibales, antiganivet i antipunxada d'ús interior i exterior, amb els seus accessoris per als components de la Policia Local (NOU) USIS GUIRAO, SL
Subministrament de petit material elèctric per a diferents serveis de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL, SA
Arrendament sense opció de compra (renting) i gestió integral d'equips multifunció petits de l'Ajuntament SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
Arrendament pel sistema de renting, de tres vehicles destinats a la Policia Local AUTOS IGLESIAS, SL
Subministrament del vestuari i complements d'uniformitat per al personal de la Policia Local MIGUEL A. FERNÁNDEZ GARCÍA
Subministrament d'una màquina retroexcavadora de rodes, destinada a la Brigada Municipal COMERCIAL INDUSTRIAL BARCELONESA, SA
Subministrament d'estella forestal per a la caldera de biomassa de la zona esportiva de Can Xarau ALAMEDA-TORRENT, SLU
URBAN-Pre-Fab-Lab-2A. Licitació Negociat MAKERS IGUALADA, SL
URBAN- 2a. convocatòria Subministrament i instal·lació de material audiovisual per a la Biblioteca Central Urbana BASE2 AUDIOVISUALS, SL.
URBAN - Subministrament i instal·lació de material audiovisual per a la Biblioteca Central Urbana DECLARADA DESERTA
URBAN - Dos equips multifunció per a la Biblioteca Central Urbana SISTEMAS Y MÉTODOS REPROGRÁFICOS, SL
URBAN - Subministrament de mobiliari i equipament de la Biblioteca Municipal de Cerdanyola del Vallès METALUNDIA, SL
URBAN-Subministrament sistema RFID (Radio Frequency Identification) per a la Biblioteca Central Urbana IDENTIFICATION CARE, SL
Subministrament de dues furgonetes destinades al Servei d'Esports i al Servei de Cultura EXCLUSIVES PONT, SA
Lloguer d'estructures, instal·lació elèctrica i d'aigua, rètols, megafonia, lavabos químics, extintors i vigilància de les dues edicions anuals del firestoc 2016 CARPES AIXOPLUC, SL
Subministrament de paper A4 reciclat per a fotocopiadores i impressores per a ús general de l'Ajuntament PMC GRUP 1985, SA
URBAN - Subministrament i instalacio d'uns armaris compactes mòbils per a la Biblioteca Central Urbana COMERCIAL CONTEL, SA
Maquinari informàtic TRIPLE A GREEN HOLDING, SL
Licitacions: serveis

Objecte del contracte Adjudicatari
Gestió de la campanya "Una nit d'il·lusió per a tothom" CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Distribució i lliurament de la correspondència generada per l'Ajuntament UNIPOST, SA
Seveis de manteniment integral i reparacions de les instal·lacions del PEM Guiera MH INDUSTRIAS, SLU
Serveis de neteja en la instal·lació municipal esportiva PEM Guiera TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN, SA
Serveis administratius que es desenvolupen en la instal·lació esportiva PEM Guiera DIVERSPORT, SC
Servei de direcció de la instal·lació municipal esportiva PEM Guiera DIVERSPORT, SC
Serveis esportius que es desenvolupen en la instal·lació municipal PEM Guiera EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, SL
Servei de contenidors de runes, altres residus de construcció i residus assimilables als municipals, així com la seva gestió TRANSFEL, SA
Control de l'estacionament de vehicles a la via pública ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA
Activitat de lleure inclusió per a nois i noies amb discapacitat intel·lectual GRUP RECREATIU, EDUCATIU, SOCIAL, CULTURAL I ALTERNATIU (GRESCA)
Producció d'imatges audiovisuals i la seva implementació en el diari digital cerdanyola.info, al portal institucional cerdanyola.cat i altres suports comunicatius municipals ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS, SL
Servei de manteniment i neteja de la llera del Riu Sec al seu pas pel terme municipal de Cerdanyola del Vallès PARCS I JARDINS CATALUNTA, SL.
Servei de producció logística de la festa del Roser de maig INSIDE TEXTIL, SL
Serveis tècnics auxiliars i activitats educatives del Museu i Poblat Ibèric de Ca N'Oliver i el Museu d'Art de Cerdanyola JAVIER LIZANA ROYO
Servei del Casal d'Infants i d'un programa d'activitats per afavorir la participació i la interrelació entre famílies i infants adreçat a les escoles públiques del municipi PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, SL
Servei d'allotjament dels servidors informàtics de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SA.
Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i mobilitat internacional L'ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE-CONC)
URBAN - Redacció projecte, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres al projecte de "Urbanització del c. Riu Sec, entre el c. la Sínia i el pont del a. del Remei JORDI SALA GONZÁLEZ
URBAN - Actuacions de comunicació, dinamització informativa i participacio ciutadana del Projecte Iniciativa Urbana (URBAN) DELTA MEDIA, SL
URBAN - Manteniment actual aplicatiu web 2.0 per a URBAN ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA VEGGA
Verificacions art.13 MORENILLA CONSULTORES AUDITORES, SLPU
URBAN - Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del Pont de connexió c. Remei-c.Adam i Eva PAYJECT XXI, SA
Atenció al públic a l'Ateneu, personal d'accés i cap de sala al teatre COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD E INSTALACIONES TECNICAS, SL
Auditoria de la concessió administrativa del servei de neteja, manteniment i conservació de parcs i jardins i arbrat viari durant els exercicis 2014-2015 FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS, SL
Informació de la Caseta del Parc Riera i Obertura i tancament de la finca de Can Catà ARGELAGA, SERVEIS AMBIENTALS, SL
Redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut per a les obres de substitució de la coberta del poliesportiu Can Xarau AR47, SCP
Servei de manteniment del sistema de control horari del personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ABACO C.E. INFORMATICOS, SL
Producció logística del festival de curtmetratges Fantosfreak RAUL ROMERO GOMEZ
Manteniment del sistema informàtic e-factura, Accede-RES i Firmadocmobile de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès AYTOS SOLUCIONES INFORMÀTICAS, SLU
Publicació del programa d'activitats de les Festes de Nadal, treballs de disseny i impresssió de la publicació de la Revista de Nadal PRODUCCIONES MIC, SL
Servei d'impressió del cartell, així com el disseny, realització i producció de la revista i el programa de mà de la festa major del Roser de Maig 2016 PRODUCCIONES MIC, SL
Actualització i reconfiguració dels servidors informàtics de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SA
Manteniment del sistema informàtic Byte Pass ESABE INFORMATICA DISTRIBUIDA, SL
Manteniment i control de la vegetació en l'àmbit del poblat Ibèric de Ca n'Oliver ARICO FOREST, SL
Anàlisis físico-químiques i microbiològiques d'aigües per al control i inspecció en els àmbits de legionel·la, piscines i control d'aixeta d'aigua de consum LABORATORI DR. OLIVER RODÉS, SA


Aquesta informació no substitueix l'oficial que està publicada en els diaris oficials i tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Més informació: Servei de Contractació i Compres. Telèfon: 93580 88 88, ext. 3179. Fax: 93692 08 40.
Adreça electrònica: contractacio@cerdanyola.cat